Het Valkhoffestival vindt plaats tijdens de Vierdaagsefeesten in de Nijmeegse Vierdaagse-week.

De website van het Valkhof Festival vind je hier: http://www.valkhoffestival.nl.
 

Voor de organisatie van het Valkhoffestival in de Vierdaagse-week is de Stichting Valkhof Festival Nijmegen (voorheen Stichting Popfestivals Nijmegen) in het leven geroepen.

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Hieronder vind je de informatie die elke ANBI moet publiceren.
 

naam Stichting Valkhof Festival Nijmegen
fiscaal nummer 851373550
contactgegevens Stationsplein 11A, 6512 AB Nijmegen.
bestuursleden Zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
beleidsplan De activiteit van de stichting is primair het organiseren van het Valkhof Festival. Dit festival biedt een podium aan opkomende Nederlandse en internationale bands en programmeert tevens bekendere artiesten. Er wordt getracht een groot en divers publiek te trekken, een hoogwaardig cultuuraanbod voor te schotelen en talentontwikkeling te stimuleren. De muziekbeleving staat centraal bij het gastvrije Valkhof Festival.

Het Valkhof Festival zou in beginsel op iedere dag georganiseerd kunnen worden, maar momenteel wordt gebruik gemaakt van de Vierdaagsefeesten van Nijmegen, het grootste meerdaagse evenement van Nederland. De koppeling met deze feesten is een absolute meerwaarde voor het festival en geeft de mogelijkheden om nieuwe artiesten te introduceren aan een groot publiek. Als festival willen we daarom niet alleen vooruitlopen in de programmering (voor de early adopter) maar ook in de breedte programmeren: aan het publiek wordt het hele scala van hedendaagse (pop)muziek gepresenteerd. Door het festival te organiseren tijdens de Nijmeegse Vierdaagse wordt een zeer groot publiek bereikt.

Het Valkhof Festival is vergelijkbaar met Oranjepop. Ook tijdens dit festival is goede muziek in een relaxte omgeving belangrijk. De muziek is urgent en spannend, gaat over genres heen en heet zowel aansprekende (inter)nationale namen als lokale helden, maar altijd met een rauw randje.

Met het Valkhof Festival wordt een grote doelgroep bereikt, van de muziek- en cultuurliefhebber tot toevallige passanten.

De programmering wordt verricht door programmeurs van het poppodium Doornroosje en gebeurt in intensieve afstemming met andere popfestivals, namelijk Stichting Oranjepop en Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen. De festivals functioneren op deze manier als kweekvijver voor verschillende muziekgenres en voor nieuwe en/of onbekende bands en artiesten. Het doel is dan ook niet om een commerciële programmering neer te zetten, maar een proeftuin te zijn voor artiesten en bands zodat muziekliefhebbers naast bekende artiesten ook nieuwe en onbekende bands en stijlen kunnen ontdekken.

Het Valkhof Festival wordt betaald uit de inkomsten uit de horeca-exploitatie, en uit giften en donaties van particulieren, subsidiegevers en sponsoren. Inkomsten uit kaartverkoop zijn tijdens de gratis toegankelijke Vierdaagsefeesten niet toegestaan. Daarnaast kan het Valkhof Festival rekenen op ruggensteun van het Garantiefonds Popfestivals Nijmegen. Deze stichting is opgericht op 2 december 2016 en heeft bij de oprichting van de Gemeente Nijmegen een eenmalige opstartsubsidie ontvangen van € 60.000. De samenwerking houdt in dat het garantiefonds bijspringt indien er een tekort ontstaat in de exploitatie van het Valkhof Festival. Daar staat tegenover dat een positief exploitatieresultaat afgedragen moet worden aan het Garantiefonds. Consequentie van deze werkwijze is ook dat Stichting Valkhof Festival Nijmegen geen vermogen aanhoudt.

Stichting Valkhof Festival Nijmegen heeft oog voor de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector en probeert een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de posities van kunstenaars/muzikanten.

Daarnaast houdt het festival zowel bij haar medewerkers als bij de programmering rekening met de Code Diversiteit & Inclusie. Op deze manier wil het festival er voor zorgen dat iedereen zich aangetrokken voelt tot de programmering en de diversiteit van de samenleving hierin zijn weerslag vindt.

Tot slot wordt er rekening gehouden met de Governance Code Cultuur voor een goed bestuur van de Stichting Valkhof Festival Nijmegen.
beloningsbeleid Voor de beloning van medewerkers en individuele artiesten is fair pay de norm en wordt de CAO Poppodia en Festivals gehanteerd. De CAO tarieven worden gecorrigeerd naar ZZP-tarieven met behulp van de Bijlage 13 van de CAO en/of Digipacct rekentool. Fair pay wordt ook verwacht van partners, leveranciers en gezelschappen die in het kader van Valkhof Festival werkzaamheden verrichten.

Voor de beloning van artiesten wordt gekeken naar ontwikkelfase waar de artiest zich in bevindt. In het boekingsproces wordt per slot en per podium een bedrag begroot. De artiest die op die positie geboekt wordt, moet voldoen aan verwachte populariteit en aantrekkingskracht van de artiest. Beloning wordt in feite dus gebaseerd op de markt, en meer specifiek op de lokale markt. Een act op Valkhof Festival heeft niet dezelfde waarde als op een festival in bijvoorbeeld Amsterdam. Daarbij speelt onder andere een rol hoeveel bezoekers van Valkhof Festival de artiest kennen, de inschatting wat de artiest aan bezoekers in een club (poppodium) zou trekken. Objectievere criteria (zoals aantal streams/albums) worden in deze afweging dus gecombineerd tot lokale kennis van de situatie. Ook relevant is dat op het moment van boeken geen zekerheid is over de ontwikkeling van de artiest. Pas achteraf is bekend of de populariteit die tevoren werd ingeschat ook behaald is. Of, wat ook geregeld gebeurt, dat een artiest een forse groei doormaakt in de tussentijd.

Op podium BLOEM spelen vaker artiesten die onder de SENA norm vallen. In dat geval betaalt Valkhof Festival de SENA norm.

Daar waar nu nog de marktwerking (aanbod -/vraag verhouding tussen artiest en publiek) een belangrijke onderbouwing vormt van de beloning, kijkt Valkhof Festival ook met belangstelling naar het instrumentarium dat Platform Acct aanbiedt om objectief tot een eerlijke vergoeding te komen. In 2024 volgt nog een pilotproject rond deze systematiek.

Valkhof Festival hoopt dat het instrumentarium in '25-'28 voldoende aanknopingspunten biedt om als vaste leidraad te dienen voor het bepalen van de vergoeding voor artiesten.
doelstelling Zie onze Statuten.
activiteiten De enige activiteit van Stichting Valkhof Festival Nijmegen is het organiseren van het Valkhof Festival (voorheen 'de-Affaire'). 
In 2012 trok dit festival in 7 dagen nog 60.000 bezoekers, maar inmiddels is dit aantal gestegen naar jaarlijks rond de 90.000 (in 2022 trok het festival 99.000 bezoekers).
Zie voor meer informatie Valkhoffestival.nl.
financiële verantwoording Zie ons Jaarverslag 2022.
integriteit De stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen: Integriteitseisen Belastingdienst.