Het Bevrijdingsfestival (op Bevrijdingsdag) wordt georganiseerd in opdracht van en in samenwerking met Stichting 4 en 5 mei Nijmegen.

Meer informatie over het festival kun je vinden op: http://www.4en5mei-nijmegen.nl/.

De Facebook-pagina van het Bevrijdingfestival Nijmegen vind je hier: https://nl-nl.facebook.com/BevrijdingsfestivalNijmegen/.

 

Voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival is de Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen in het leven geroepen .

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Hieronder vind je de informatie die elke ANBI moet publiceren.

 

naam Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen
fiscaal nummer 857006666
contactgegevens Stationsplein 11A, 6512 AB Nijmegen.
bestuursleden Zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
beleidsplan De activiteit van de stichting is primair het organiseren van het Bevrijdingsfestival. Dit muziekfestival biedt een podium voor opkomende Nederlandse en internationale popartiesten en vindt plaats tijdens Bevrijdingsdag (5 mei) in Nijmegen. Het Nijmeegse Bevrijdingsfestival wordt jaarlijks georganiseerd door het 4&5 Mei Comité Nijmegen en Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen. We vieren de vrijheid en staan stil bij de vaak persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook ons mooie Nijmegen is in de oorlog immers in het hart geraakt.

Het festival heeft als doel om ieder jaar muziekliefhebbers van jong tot oud te trekken. Daarnaast wil het Bevrijdingsfestival een groot en divers publiek trekken, een hoogwaardig cultuuraanbod voorschotelen en talentontwikkeling stimuleren. Dit wordt gedaan door zowel jonge opkomende nationale en internationale artiesten als bekendere artiesten te programmeren.

Het Bevrijdingsfestival wordt betaald uit de inkomsten uit de horeca-exploitatie, kaartverkoop en uit giften en donaties van particulieren, subsidiegevers en sponsoren. Daarnaast kan het Bevrijdingsfestival rekenen op ruggensteun van het Garantiefonds Popfestivals Nijmegen. Deze stichting is opgericht op 2 december 2016 en heeft bij de oprichting van de Gemeente Nijmegen een eenmalige opstartsubsidie ontvangen van € 60.000. Deze samenwerking houdt in dat het garantiefonds bijspringt indien er een tekort ontstaat in de exploitatie van het Bevrijdingsfestival. Daar staat tegenover dat een positief exploitatieresultaat afgedragen moet worden aan het Garantiefonds. Consequentie van deze werkwijze is ook dat Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen geen vermogen aanhoudt.

Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen heeft oog voor de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector en probeert een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de posities van kunstenaars/muzikanten.

Daarnaast houdt het festival zowel bij haar medewerkers als bij de programmering rekening met de Code Diversiteit & Inclusie. Op deze manier wil het festival er voor zorgen dat iedereen zich aangetrokken voelt tot de programmering en de diversiteit van de samenleving hierin zijn weerslag vindt.

Tot slot wordt er rekening gehouden met de Governance Code Cultuur voor een goed bestuur van het Bevrijdingsfestival Nijmegen.
beloningsbeleid Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen heeft geen personeel in dienst. Diensten worden ingehuurd (free lance, detachering), en er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd (vrijwillig). De vergoeding aan vrijwilligers voldoet aan de wettelijke norm- en regelgeving.
doelstelling Zie onze Statuten.
activiteiten De enige activiteit van Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen is het organiseren van het Bevrijdingsfestival. In 2022 trok dit festival 7.339 bezoekers.
Zie voor meer informatie nl-nl.facebook.com/BevrijdingsfestivalNijmegen.
financiële verantwoording Zie ons Jaarverslag 2022.
integriteit De stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen: Integriteitseisen Belastingdienst.