Het Bevrijdingsfestival (op Bevrijdingsdag) wordt georganiseerd in opdracht van en in samenwerking met Stichting 4 en 5 mei Nijmegen.

Meer informatie over het festival kun je vinden op: http://www.4en5mei-nijmegen.nl/5-mei/bevrijdingsfestival-2017/.

De Facebook-pagina van het Bevrijdingfestival Nijmegen vind je hier: https://nl-nl.facebook.com/BevrijdingsfestivalNijmegen/.

 

Voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival is de Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen in het leven geroepen .

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Hieronder vind je de informatie die elke ANBI moet publiceren.

 

naam Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen
fiscaal nummer 857006666
contactgegevens Stationsplein 11A, 6512 AB Nijmegen.
bestuursleden Zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
beleidsplan Enige activiteit van de stichting is het organiseren van het Bevrijdingsfestival. Dit muziekfestival biedt een podium voor opkomende Nederlandse en internationale popartiesten en vindt plaats tijdens Bevrijdingsdag (5 mei) in Nijmegen. Het Nijmeegse Bevrijdingsfestival wordt jaarlijks georganiseerd door het 4&5 Mei Comité Nijmegen en Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen. We vieren de vrijheid en staan stil bij de vaak persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook ons mooie Nijmegen is in de oorlog immers in het hart geraakt.
Het Bevrijdingsfestival wordt betaald uit de inkomsten uit de horeca-exploitatie, kaartverkoop en uit giften en donaties van particulieren, subsidiegevers en sponsoren. Daarnaast kan het Bevrijdingsfestival rekenen op ruggensteun van het Garantiefonds Popfestivals Nijmegen. Deze samenwerking houdt in dat het garantiefonds bijspringt indien er een tekort ontstaat in de exploitatie van het Bevrijdingsfestival. Daar staat tegenover dat een positief exploitatieresultaat afgedragen moet worden aan het Garantiefonds. Consequentie van deze werkwijze is ook dat Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen geen vermogen aanhoudt.
beloningsbeleid Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen heeft geen personeel in dienst. Diensten worden ingehuurd (free lance, detachering), en er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd (vrijwillig). De vergoeding aan vrijwilligers voldoet aan de wettelijke norm- en regelgeving.
doelstelling Zie onze Statuten.
activiteiten De enige activiteit van Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen is het organiseren van het Bevrijdingsfestival. In 2018 trok dit festival 10.181 bezoekers.
Zie voor meer informatie nl-nl.facebook.com/BevrijdingsfestivalNijmegen.
financiële verantwoording Zie ons Jaarverslag 2018.