Het Oranjepop festival vindt plaats op Koningsdag.

De website van het festival Oranjepop Nijmegen vind je hier: http://www.oranjepop-nijmegen.nl.

 

Voor de organisatie van het Oranjepop festival is Stichting Oranjepop Nijmegen in het leven geroepen .

De stichting heeft de Belastingdienst om een beschikking culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) gevraagd. Hieronder vind je de informatie die elke ANBI moet publiceren.
 

naam Stichting Oranjepop Nijmegen
fiscaal nummer 857006678
contactgegevens Stationsplein 11A, 6512 AB Nijmegen.
bestuursleden Zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
beleidsplan Enige activiteit van de stichting is het organiseren van het Oranjepop festival. Dit muziekfestival biedt zowel een podium voor jonge opkomende Nederlandse en internationale popartiesten als voor grotere publiekstrekkers en vindt plaats tijdens Koningsdag in Nijmegen. Juist tijdens Koningsdag probeert het Oranjepopfestival een welkome culturele aanvulling te zijn op het verdere vermaak in de stad.
Het Oranjepopfestival wordt betaald uit de inkomsten uit de horeca-exploitatie, kaartverkoop en uit giften en donaties van particulieren, subsidiegevers en sponsoren. Daarnaast kan het Oranjepopfestival rekenen op ruggensteun van het Garantiefonds Popfestivals Nijmegen. Deze samenwerking houdt in dat het garantiefonds bijspringt indien er een tekort ontstaat in de exploitatie van het Oranjepopfestival. Daar staat tegenover dat een positief exploitatieresultaat afgedragen moet worden aan het Garantiefonds. Consequentie van deze werkwijze is ook dat Stichting Oranjepop Nijmegen geen vermogen aanhoudt.
beloningsbeleid Stichting Oranjepop Nijmegen heeft geen personeel in dienst. Diensten worden ingehuurd (free lance, detachering), en er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd (vrijwillig). De vergoeding aan vrijwilligers voldoet aan de wettelijke norm- en regelgeving.
doelstelling Zie onze Statuten.
activiteiten De enige activiteit van Stichting Oranjepop Nijmegen is het organiseren van het Oranjepop festival. In 2018 trok dit festival 4.998 bezoekers.
Zie voor meer informatie oranjepop-nijmegen.nl.
financiële verantwoording Zie ons Jaarverslag 2018.