Het Oranjepop festival vindt plaats op Koningsdag.

De Facebook-pagina van het festival Oranjepop Nijmegen vind je hier: https://www.facebook.com/Oranjepop/.

 

Voor de organisatie van het Oranjepop festival is Stichting Oranjepop Nijmegen in het leven geroepen .

De stichting heeft de Belastingdienst om een beschikking culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) gevraagd. Hieronder vind je de informatie die elke ANBI moet publiceren.
 

naam Stichting Oranjepop Nijmegen
fiscaal nummer 857006678
contactgegevens Stationsplein 11A, 6512 AB Nijmegen.
bestuursleden Zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
beleidsplan De activiteit van de stichting is primair het organiseren van het muziekfestival Oranjepop. Dit festival biedt een podium aan jonge opkomende nationale en internationale artiesten en programmeert tevens bekendere artiesten. Er wordt getracht een groot en divers publiek te trekken, een hoogwaardig cultuuraanbod voor te schotelen en talentontwikkeling te stimuleren. De muziek staat centraal bij het gastvrije Oranjepop festival.

Het festival heeft als doel om ieder jaar muziekliefhebbers van jong tot oud te trekken. Hiervoor wordt momenteel gebruik gemaakt de vrije dag 'Koningsdag', maar het festival zou in beginsel op iedere dag georganiseerd kunnen worden. De voorkeur heeft echter een vrije dag voor het bereiken van een zo groot mogelijk publiek.
 
Programmeringsprofiel

Oranjepop trapt het festivalseizoen af met goede muziek in een relaxte omgeving. Hier komen muziekliefhebbers en festivalgangers 'thuis' en ze hebben er weer zin in: of je nou helemaal uit je dak gaat op je favoriete nieuwe act of languit in het gras wil liggen met je vrienden en een biertje. Kinderen neem je gewoon mee, dit festival is onderdeel van de (muzikale) opvoeding. De muziek is urgent en spannend, gaat over genres heen en heeft zowel aansprekende (inter)nationale namen als lokale helden, maar altijd met een rauw randje. Oranjepop is vergelijkbaar met het Valkhof Festival tijdens de Zomerfeesten.
 
Doelgroepen
 
  • De muziekliefhebber. Komen voor de muziek. Dat kan de volledige line-up zijn, of die ene specifieke band.
  • De cultuurliefhebber. Open-minded. Komen omdat het 'the place to be' is. Meer imago dan inhoud. Kennen 'grotere' namen wel van naam/sound. (Denk Honig, Theater, Brebl, De Plak, andere Nijmeegse festivals)
  • Passanten. Voelen zich niet verbonden met festival, maar kennen het wel of wippen even binnen (en blijven hangen)
  • Aandacht voor Ouders met jonge kinderen. Maak het aantrekkelijk om met je kinderen te komen (zonder het een kinderfeestje te maken, die heb je al op veel andere plekken).
  • Aandacht voor 'meekomers'. Maak het de muziekliefhebber makkelijk om zijn vrienden te overtuigen.

De programmering wordt verricht door programmeurs van het poppodium Doornroosje en gebeurt in intensieve afstemming met andere popfestivals, namelijk Stichting Valkhof Festival Nijmegen en Stichting Bevrijdingsfestival Nijmegen. De festivals functioneren op deze manier als kweekvijver voor verschillende muziekgenres en voor nieuwe en/of onbekende bands en artiesten. Het doel is dan ook niet om een commerciële programmering neer te zetten, maar een proeftuin te zijn voor artiesten en bands zodat muziekliefhebbers naast bekende artiesten ook nieuwe en onbekende bands en stijlen kunnen ontdekken.

Het Oranjepopfestival wordt betaald uit de inkomsten uit de horeca-exploitatie, kaartverkoop en uit giften en donaties van particulieren, subsidiegevers en sponsoren. Daarnaast kan het Oranjepopfestival rekenen op ruggensteun van het Garantiefonds Popfestivals Nijmegen. Deze stichting is opgericht op 2 december 2016 en heeft bij de oprichting van de Gemeente Nijmegen een eenmalige opstartsubsidie ontvangen van € 60.000. Het doel is de continuïteit van de Nijmeegse festivals te waarborgen door onder bepaalde voorwaarden financiële steun te bieden wanneer het festival zelfstandig niet in staat is over de benodigde financiële middelen te beschikken. Het garantiefonds springt dus bij indien er een tekort ontstaat in de exploitatie van het Oranjepopfestival. Daar staat tegenover dat een positief exploitatieresultaat afgedragen moet worden aan het Garantiefonds. Consequentie van deze werkwijze is ook dat Stichting Oranjepop Nijmegen geen vermogen aanhoudt.

De Stichting Oranjepopfestival heeft oog voor de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector en probeert een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de posities van kunstenaars/muzikanten.

Daarnaast houdt het Oranjepopfestival zowel bij haar medewerkers als bij de programmering rekening met de Code Diversiteit & Inclusie. Op deze manier wil het festival er voor zorgen dat iedereen zich aangetrokken voelt tot de programmering en de diversiteit van de samenleving hierin zijn weerslag vindt.

Tot slot wordt er rekening gehouden met de Governance Code Cultuur voor een goed bestuur van het Oranjepopfestival.
beloningsbeleid Stichting Oranjepop Nijmegen heeft geen personeel in dienst. Diensten worden ingehuurd (free lance, detachering), en er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd (vrijwillig). De vergoeding aan vrijwilligers voldoet aan de wettelijke norm- en regelgeving.
doelstelling Zie onze Statuten.
activiteiten De enige activiteit van Stichting Oranjepop Nijmegen is het organiseren van het Oranjepop festival. IIn 2022 trok dit festival 5.914 bezoekers
financiële verantwoording Zie ons Jaarverslag 2022.
integriteit De stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen: Integriteitseisen Belastingdienst.