De Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen is in het leven geroepen om de continuïteit van de onder haar beleid vallende Nijmeegse festivals te waarborgen door onder bepaalde voorwaarden wat financiële ruggensteun te bieden wanneer dat echt nodig is. In principe zijn de festivalstichtingen echter zelfstandig en zelfvoorzienend.

De stichting heeft de Belastingdienst om een beschikking culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) gevraagd. Hieronder vind je de informatie die elke ANBI moet publiceren.
 

naam Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen
fiscaal nummer 856976647
contactgegevens Stationsplein 11A, 6512 AB Nijmegen.
bestuursleden Zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
beleidsplan De Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen is opgericht om, indien noodzakelijk, aangesloten Nijmeegse popfestivals van extra financiële steun te voorzien indien het festival zelfstandig niet in staat is over de benodigde financiële middelen te beschikken. Met de resultaten van de aangesloten popfestivals, subsidies, schenkingen en donaties van particulieren en subsidiegevers probeert het garantiefonds een doelvermogen van 15% van de omzet van Oranjepop en Bevrijdingsfestival en 30% van de omzet van Valkhof Festival duurzaam aan te houden. Het Garantiefonds is in 2016 opgericht en heeft na oprichting een eenmalige opstartsubsidie ontvangen van de Gemeente Nijmegen van € 60.000.
beloningsbeleid Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen heeft geen personeel in dienst. Het bestuur is onbezoldigd (vrijwillig). De vergoeding aan vrijwilligers voldoet aan de wettelijke norm- en regelgeving.
doelstelling Zie onze Statuten.
activiteiten De enige activiteit van Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen is het financieel ondersteunen van aangesloten Nijmeegse Popfestivals die beschikken over een Culturele ANBI status.
financiële verantwoording Zie ons Jaarverslag 2022.
integriteit De stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen: Integriteitseisen Belastingdienst.